in

5 Pitanja za… Mladena Burnaća

1. Pandemija, potres, kriza… a ti snimaš novi album?
2. Da li ćeš imati goste na albumu?
3. Predstavi nam svog producenta.
4. Dosta nastupaš, da li ti to nedostaje sad u karanteni?
5. Otpjevaj nam jednu od pjesama s novog albuma.