Interaktivna usluga koju pruža Ritam Balkana putem internetske stranice ritambalkana.com (dalje u tekstu: Ritam Balkana) sastoji se od upravljanja sadržajem, provođenja financijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji kao i pružanja usluga putem interneta.

Korištenjem internetske stranice ritambalkana.com smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja/Uvjetima prodaje/Izjavom o povjerljivosti podataka. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom.
Uvjeti korištenja odnose se na korištenje internetskih stranica ritambalkana.com od strane korisnika. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki/zaporki koje se pojavljuju i kreiraju pri korištenju usluga koje pruža Ritam Balkana. Također, krajnji korisnik je upoznat i suglasan s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju iste, a s time i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan mogućnosti kontrole od strane Ritma Balkana, pa iz toga razloga Ritam Balkana ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme pružanja usluga od strane Ritma Balkana.

Korisnik je suglasan s time da pristup internet stranici ritambalkana.com ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Ritam Balkana. Korisnik ili krajnji korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način kako neposredno tako i posredno koristi ili je koristila usluge Ritma Balkana.

Ritam Balkana zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, Ritam Balkana može prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Ritam Balkana zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja internetske stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka.

Predmetne izmjene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savjetujemo korisnike da periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.

U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i/ili Izjave o povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti naše internetske stranice, smatra se da prihvaća Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na internetskim stranicama ritambalkana.com. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu ritambalkana.com isključivo u skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupan hardver i softver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje internetskih stranica ritambalkana.com, isto tako samostalno snosi i sve s tim povezane troškove. Ritam Balkana isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica ritambalkana.com.

Korištenjem internetskih stranica ritambalkana.com od strane korisnika, smatra se da je korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih stranica ritambalkana.com mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja Korisnici ne smiju putem ovih internetskih stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Ritam Balkana zadržava diskrecijsko pravo da samo ocijeni je li došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja Ritma Balkana objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas, reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica ritambalkana.com da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija Ritmu Balkana.

Ritam Balkana zadržava diskrecijsko pravo da samostalno ocijeni da li je došlo do povrede obveza od strane korisnika.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prijenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja Ritma Balkana. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava, prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.

Korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji drugi način iskorištavati bilo koji sadržaj sa internetske stranice ritambalkana.com, u cijelosti ili djelomično. Također nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa internetske stranice ritambalkana.com preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i osobne upotrebe.

Korisnik se izričito obvezuje da neće na internetskim stranicama ritambalkana.com postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava, te je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obveze. Do saznanja je li neki od materijala na internetskoj stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga Ritam Balkana nije u obvezi takve informacije iznositi ili objaviti.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kojeg sadržaja na bilo koji dio internetskih stranica ritambalkana.com, korisnik jamči da je nositelj prava na tim materijalima dao Ritmu Balkana pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo/licencu na korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i osobnu upotrebu.

Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica ritambalkana.com isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. Ritam Balkana, kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba ove internetske stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako Ritam Balkana nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je suglasan da Ritam Balkana nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.
Ritam Balkana nije ni u kojem slučaju odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja internetskih stranica ritambalkana.com djelomično ili u cijelosti.

Ritam Balkana nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na internetske stranice ritambalkana.com. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu s uvjetima korištenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promijenjen bez posebne najave ili obrazloženja.
Ritam Balkana može u svakom trenutku vršiti kontrolu sadržaja na internetskim stranicama ritambalkana.com, posebno interaktivnog djela, a s ciljem da osigura poštivanje kako ovih uvjeta korištenja tako i poštivanje pozitivnih propisa Republike Hrvatske. Shodno tome Ritam Balkana zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni utvrdi da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune korisnika.
Korisnik je suglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status povjerljivih informacija pa stoga Ritam Balkana može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto Ritam Balkana obavezno ne kontrolira ili autorizira sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internetskim stranicama ritambalkana.com, Ritam Balkana nije odgovoran kako za radnje koje korisnik poduzima u bilo u bilo kojem djelu internetskih stranica ritambalkana.com, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao postaviti na istima.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama ritambalkana.com, smatra se da korisnik daje Ritmu Balkana pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namjenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornim Ritam Balkana, njegove podružnice, odgovorne osobe u društvu, zaposlenike i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli nastati korištenjem internetskim stranicama ritambalkana.com od strane korisnika.

Ritam Balkana može u svako doba raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim korisnikom te mu ukinuti lozinke/zaporke ili korisničke račune. U tom slučaju ne prestaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika. Ritam Balkana ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo kojeg sadržaja na internetskim stranicama ritambalkana.com postavljenog od strane korisnika, trećih osoba ili neovlaštenih korisnika.

Ritam Balkana nije odgovoran za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobivene na internetskim stranicama ritambalkana.com.

Ritam Balkana se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa internetske stranice ritambalkana.com. U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje odgovornosti Ritma Balkana.

U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na snazi, a ništava odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništava. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovdje navedenih prava.

Zabranjeno je korištenje internetske stranice ritambalkana.com osobama mlađim od 14. godina.

Registracijom/otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici ritambalkana.com smatra se da je korisnik ove Uvjete korištenja u cijelosti pročitao.